Giá cổ phiếu EIB của ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu (Eximbank) giảm 400 đồng phiên giao dịch 23/02/2018, tương đương giảm 2,47%.
Nghị quyết HĐQT
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018
Báo cáo tài chính năm 2017
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của văn phòng công ty
DSN: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền mặt
DIG: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh - Ban quản lý dự án DIC Hồ Tràm
TCL: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
BCTC riêng quý 4 năm 2017