AMD: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 19

Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 19 như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn