Quy định chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở

Trả lời:

Tư vấn luật
UBND cấp huyện có thẩm quyền giải quyết việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất
nông nghiệp sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân. Ảnh minh họa

Điều 57, 59 Luật Đất đai 2013 quy định, việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được xét duyệt.

Vì vậy, trong trường hợp của bạn muốn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, bạn cần trực tiếp liên hệ với UBND huyện (nơi có đất) để nơi đây căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đang có hiệu lực tại địa phương để xem xét, giải quyết. Bạn có thể tiến hành thủ tục xin phép xây dựng nhà ở chỉ sau khi được UBND huyện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở và được cấp giấy chứng nhận.

(Luật gia Nguyễn Văn Khôi)

Nguồn: dothidiaoc.com