Doanh nghiệp nước ngoài có được thuê đất xây chung cư bán hay không?

Trả lời:

Tư vấn luật
Các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài sẽ được phép kinh doanh bất động sản ở Việt Nam

Căn cứ vào quy định tại Khoản 3, Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được kinh doanh bất động sản dưới các hình thức sau:

- Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại.

- Đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua.

- Đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua.

- Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua.

- Được phép đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để kinh doanh theo đúng mục đích sử dụng đất đối với đất thuê trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Theo các quy định trên, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài sẽ được phép kinh doanh bất động sản ở Việt Nam theo các hình thức nêu trên. Tuy nhiên, phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 và các quy định của pháp luật về đất đai và các pháp luật khác có liên quan.

(Bộ Xây dựng)

Nguồn: dothidiaoc.com