Có được thế chấp nhà ở xã hội và tái định cư để vay vốn không?

Luật sư cho tôi hỏi, nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư có được cấp sổ hồng không? Nếu thanh toán xong tiền nhà, sau này sổ hồng có dùng để thế chấp vay vốn làm ăn không?

Anh Nguyễn Văn Công (quận Thủ Đức, Tp.HCM)

Trả lời:

Chung cư
Một khu chung cư nhà ở quận 9, Tp.HCM. Ảnh: Đăng Nguyên

Hiện các đối tượng sở hữu nhà ở hợp pháp, khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 8, 9 Luật nhà ở 2014; Điều 5, 6 Nghị định 99/2015/NĐ-CP thì sẽ được cấp Giấy chứng nhận, công nhận quyền sở hữu đối với nhà ở.

Để được hưởng chính sách về hỗ trợ nhà ở xã hội, các đối tượng được quy định tại Điều 49, Luật nhà ở 2014 còn phải thỏa mãn các điều kiện tại Điều 51 Luật này. Nhà ở được cấp giấy phải là nhà ở có sẵn.

Đối với thế chấp sổ, ngoài trường hợp "Người mua, thuê nhà thế chấp với Ngân hàng để vay tiền mua, thuê chính căn hộ đó" thì người mua, thuê nhà ở xã hội chỉ được thế chấp nhà ở xã hội khi thỏa mãn đầy đủ các điều kiện sau:

- Thanh toán hết tiền mua, thuê mua theo hợp đồng đã ký kết với bân bán, bên cho thuê mua;

- Thời gian tính từ thời điểm đã thanh toán hết khoản tiền nêu tại điều trên đến thời điểm thế chấp đã trên 5 năm;

- Người mua, thuê mua nhà đã được cấp giấy chứng nhận

Đối với nhà ở tái định cư: Trừ trường hợp nhà ở tái định cư là nhà ở xã hội như đã nêu tại điều 2. (a), chỉ cần đáp ứng đủ các điều kiện tham gia giao dịch tại quy định tại điều 118 Luật nhà ở năm 2014 là có thể thế chấp nhà mà không bị hạn chế về mục đích. Cụ thể, nhà ở tái định cư đó cần phải:

- Có giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật, trừ khi thuộc trường hợp không bắt buộc phải có Giấy chứng nhận.

- Không thuộc diện đang có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện, về quyền sở hữu; đang trong thời hạn sở hữu nhà ở đối với trường hợp sở hữu có thời hạn;

- Không thuộc diện đã có quyết định thu hồi đất, có thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ quan có thẩm quyền.

- Không bị kê biên để thi hành án hoặc không bị kê biên để chấp hành quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Luật sư Trần Thái Bình

(Văn phòng luật sư LNT & Partners)

 

Nguồn: dothidiaoc.com