An Giang hỗ trợ hơn 1.000 ngôi nhà cho hộ nghèo

 

Trước đó, UBND tỉnh An Giang phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở với tổng số hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở giai đoạn 2016-2020 là 5.873 hộ (xây dựng mới 5.088 hộ; sửa chữa 785 hộ); tổng kinh phí thực hiện là hơn 227 tỷ đồng.

 

An Giang hỗ trợ hơn 1.000 ngôi nhà cho hộ nghèo - Ảnh 1

 

Theo Sở Xây dựng tỉnh An Giang, tính đến 31/12/2017, tỉnh đã hỗ trợ nhà ở cho 1.167 hộ nghèo từ vốn vay tín dụng, ngân sách hỗ trợ bổ sung và gia đình đóng góp. Trong đó, xây dựng mới 1.111 hộ; sửa chữa 56 hộ, đạt tỷ lệ 100% số hộ thực tế có nhu cầu hỗ trợ, đạt khoảng 72,94% so kế hoạch vốn đã triển khai và đạt khoảng 20% so với Đề án được phê duyệt. Đến nay, đã có 1.167 căn nhà đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Riêng năm 2017 đã thực hiện được 887 hộ, xây dựng mới 831 hộ; sửa chữa 56 hộ.

Ngoài ra, Mặt trận tổ quốc và địa phương đã thực hiện hỗ trợ trọn căn nhà từ nguồn huy động cho các đối tượng già cả, neo đơn, bệnh tật thuộc đối tượng của Đề án nhưng không có khả năng chi trả nợ vay cho hơn 700 hộ xây dựng mới nhà ở chiếm tỷ lệ khoảng 11,91% so với Đề án được phê duyệt, với tổng kinh phí huy động hỗ trợ là 28 tỷ đồng.

VÂN KHÁNH

Nguồn: baodansinh.vn