Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng và thịnh vượng Việt Nam 2017

Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng và thịnh vượng Việt Nam 2017

Đây là năm thứ bảy liên tiếp Bảng xếp hạng FAST500 – 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam được công bố dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập của Vietnam Report. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông phát biểu tại Lễ công bố 500 doanh nghiệp tăng trưởng và thịnh...